پیام مدیر : درصورت درخواست رمز از شما، به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثلا رز سرور 22
پـیـام سـیـسـتـم : بـه جیپ چت , چت جیپ , چت روم خـوش آمـدیـدطراحی چت رومکلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,